1. coursebook
 2. mga

Vrstvy a masky

Pokud jste se dosud nesetkali s žádným grafickým editorem, tak je třeba se seznámit s konceptem vrstev a masek. Na co se podívat:

Vrstvy

Často bude cílem složit více samostatných obrázků dohromady. Za tímto účelem řada editorů pracuje s vrstvami, které jsou následně v kombinaci s maskami a poloprůhledností složeny dohromady. Operaci která bude aplikována při skládání snímků je možné zvolit.

Základní nástroje pro výběr

Základním úkolem je často izolovat objekt ze scény, aby ho bylo možné vložit do scény jiné. Jednoduchý postup pro vyjmutí objektu ze scény:

 1. použít vybraný nástroj pro výběr
  • laso - vybranou oblastí je polygon
  • magická hůlka - vybírá oblast dle barvy/jasu, je možné kombinovat, dobé pro kontrastní oblasti
  • nůžky - umožňuje přichytávání
 2. Select > Toggle quick mask pro přechod do módu umužňující rychlou úpravu masky
 3. dodatečné úpravy vybrané oblasti pomocí štětce nebo tužky
 4. copy-paste do nové vrstvy

Výběr pomocí masky

Copy-paste postupem dojde ke ztrátě jakékoliv původní informace a výřez je možné pouze zmenšovat, není možné se vrátit zpět. Tomu je možné předejí pomocí masky:

 1. vezmu fotografii ze které budu vyřezávat src

  gui

 2. vyberu si nástroj pro výběr

  nástroje pro výběr

 3. nahrubo vyberu objekt

  výběr

 4. v menu Select zvolím Toggle Quick Mask

  toggle quick mask

 5. po přepnutí

  quick mask

 6. v režimu úpravy masky vezmu vhodný štětec/tužku/gumu...

  drawing tools

 7. ...a s vhodným nastavením poloměru, tvrdosti atd. opravím špatně vybrné části

  drawing tools

 8. když jsem s úpravou spokojený, přepnu se zpět z režimu Quick Mask

  toggle quick mask again

 9. v pravém dolním rohu vyberu ikonu masky

  create mask

 10. vyskočí dialog, zvolím možnost Selection a potvrdím Add

  create mask

 11. a dostanu izolovaný objekt

  final image