1. coursebook
  2. mga

Editace obrazu

Tento týden je věnován editaci obrazu na úrovni jasových hodnot jednotlivých pixelů v rastru. Je doporučeno si projít část věnovanou monadickým operacím a transformacím obrazu, není potřeba si pamatovat vzorce, ani přesné metody implementace, je vhodné si udělat představu o tom co jde a je možné. A případně se něčemu přiučit.

Pár poznámek:

Filtrace

Filtry se nachází v menu Filtry, jsou rozděleny podle funkcionalit do podtříd. Mezi základní filtry je možné zařadit:

Pod pojmem filtr se toho skrývá hodně, lze rozlišovat lineární a nelineární filtry, pro orientaci v nabídce GIMPu je lepší ale chápat pojem filtr, jako něco, co mění obraz určitým očekáváným způsobem, nebo např. přidává nějaký nový element (např. šum).

Alternativně existuje řada pluginů, které přidávají další filtry.

Jak bylo uvedeno, filtrovat se obecně dá více způsoby, dost často se jedná o lineární filtraci obrazu s použitím konvoluce, s jejím použitím lze implementovat 4 příklady filtrace uvedené v seznamu výše.

Prakticky je užitečné, že filtry v GIMPu lze aplikovat také jen na části obrazu:

  1. vybrat část obrazu jakýmkoliv nástrojem pro výběr
  2. aplikovat filtr z menu

Prostorové transformace

Při spojení si informací z kurzu BI-LIN (lehké připomenutí z wiki), není na škodu si uvědomit, že se jedná o lineární, potažmo afinní transformace a je možné je nějak maticově reprezentovat (hlouběji v BI-PGR).

Prakticky je velice užitečná perspektivní transformace - Tools > Transform Tools > Perspective. V GIMPu se nachází nástroj umožňující 4 bodovou transformaci obrazu, pravděpodobně nejpřímočařeji se tento nástroj dá použít pro

Manuální sešívání snímků

Při sešívání se pro korekci nekonzistentních švů hodí funkcionality jako klonování (a perspektivní klonování). Bohužel je nutné se potýkat také s jinými nedostatky:

Pro manuální korekci je vhodné využít kombinaci několika metod, níže je pár nápadů: