1. coursebook
  2. mga

Info

Na posledním cvičení proběhne prezentace vytvořených prací v SAGElabu, informace ohledně prezentací (jak prezentovat, co použít za nástroje) budou uvedeny na cvičení v týdnu, kdy proběhne galerie 3. úlohy.

FAQ & Tips

GitLab

Doporučuju dodržet tuto strukturu:

Repozitář s dokumentací

bitmap
zdrojové_snímky.png/jpg/... + dokumentační_obrázky.png/jpg/...
zdrojové snímky a obrázky z dokumentace
2 hotové retuše.png/jpg/...
vector
zdrojové_snímky.jpg/png/... + dokumentační_obrázky.jpg/png/...
zdrojové snímky a obrázky z dokumentace
3 hotové vektorizace.svg
3D
zdrojové_snímky.jpg/png/... + dokumentační_obrázky.jpg/png/...
zdrojové snímky a obrázky z dokumentace
alespoň 3 výstupní rendery.jpg/png/...
dokumentace1.adoc
dokumentace k oběma provedeným retuším
dokumentace2.adoc
dokumentace ke třem provedeným vektorizacím
dokumentace3.adoc
dokumentace k modelování atd.

Podklady pro galerii

Nedávejte prosím do rootu 4K a 8K soubory, dejte je jen do vnitřních adresářů výše (bitmap, 3D), do kořenového adresáře dejte zmenšenou verzi (okolo HD rozlišení). Dodržujte velká a malá písmena i u koncovek - obzvláště pozor na Windows, typicky ukládá jpeg jako .JPG (s velkými písmeny). Všechna uvedená jména jsou závazná.

name.txt
"název předmětu", je tím myšlen název vašeho semestrálního projektu
bitmap.jpg
vyberte jednu z dvou retuší, které jste vytvořili, případně zmenšete
bitmap_src.jpg
vyberte jednu zdrojovou fotku, případně zmenšete
tn_bitmap.jpg
soubor bitmap.jpg zmenšete na velikost požadovanou na courses
tn_bitmap_src.jpg
soubor tn_bitmap_src.jpg zmenšete na velikost požadovanou na courses
info.txt
texťák s obsahem STRÁVENÝ_ČAS;POUŽITÝ_PROGRAM;KOMENTÁŘ pro retuš
vektor.svg
vyberte jednu vektorizaci, kterou jste vytvořili
vektor_src.jpg
vyberte jednu zdrojovou fotku, případně zmenšete
tn_vektor.png
soubor vektor.svg převeďte do formátu png s velikostí požadovanou na courses
tn_vektor_src.jpg
soubor vektor_src.jpg zmenšete na velikost požadovanou na courses
info2.txt
texťák s obsahem STRÁVENÝ_ČAS;POUŽITÝ_PROGRAM;KOMENTÁŘ pro vektorizaci
3d.jpg
jeden vámi vytvořený render o ne příliš velkém rozlišení
3d.zip
výsledný projekt (např. .blend soubor, textury, bitmapa prostředí)
3d_src.jpg
render s vloženou postavou vloženou postavou
tn_3d.jpg
soubor 3d.jpg zmenšete na velikost požadovanou na courses
tn_3d_src.jpg
soubor 3d_src.jpg zmenšete na velikost požadovanou na courses
info3.txt
texťák s obsahem STRÁVENÝ_ČAS;POUŽITÝ_PROGRAM;KOMENTÁŘ pro modelování